Begeleiding

Onder deskundige begeleiding van een vaste consultant wordt samen gewerkt aan een veilige en verantwoorde werkwijze en inrichting. De consultant inventariseert eerst uitgebreid de wensen van de klant tijdens een bezoek aan de werklocatie. Vervolgens maakt de consultant een uitgebreide op maat gesneden plan van aanpak.

De consultant kan u begeleiden bij het opzetten en implementeren van het HACCP-systeem. Daarnaast kunnen wij adviseren bij nieuwbouw en verbouw, het opstellen van autorisatieschema’s, het opstellen van leveringsvoorwaarden en het beoordelen van een schoonmaakwerkplan.