HACCP Consultancy

Sinds 14 december 1995 is de warenwetregeling “Hygiëne van Levensmiddelen” van kracht. Iedere organisatie/onderneming die levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid waarborgt.

Hygiëne Consult Nederland geeft u adviezen die passen binnen de richtlijnen van de hygiënecodes en andere wet- en regelgeving.

Enkele voorbeelden van taken die wij voor organisaties/ondernemingen uitvoeren zijn:

  • Uitvoeren van een nulmeting, deze kan gebruikt worden als uitgangspunt voor een goed werkend HACCP-handboek.
  • Beoordeling van een zelfstandig door de opdrachtgever opgesteld HACCP-handboek.
  • Opstellen van een nieuw HACCP-handboek.
  • Begeleiding bij implementatie en verdere praktische uitvoering van het HACCP-handboek.
  • Aanvullende ondersteuning door HACCP trainingen in company.
  • Afnemen en uitvoeren van audits waarbij het HACCP-handboek periodiek wordt gecontroleerd op doelmatigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door HCN ontwikkelde checklist.
  • Opstellen van autorisatieschema’s.
  • Beoordelen van het schoonmaakwerkplan.
  • Opstellen en begeleiden van een HACCP / HKZ / NIAZ / ISO22000-certificering voor de voedingsverzorging.

Als opdrachtgever van HCN beschikt u steeds over een vaste consultant. Deze is goed bekend met uw locatie(s), werknemers en werkomstandigheden. Bij problemen bent u daardoor altijd verzekerd van een advies op maat.