Inventarisatie

Bij het eerste (telefonisch) contact inventariseert de consultant uw wensen. Vervolgens zal de consultant bij u langs komen om de huidige situatie in kaart te brengen. Hierna ontvangt u van ons een op maat gesneden offerte.

Om de voedselveiligheid te borgen dient er een HACCP-handboek aanwezig te zijn. Hierin staan de deelprocessen stap voor stap beschreven. Tijdens een nulmeting wordt een bestaand HACCP-handboek beoordeeld. Indien er geen HACCP-handboek aanwezig is dan gaan wij met u een HACCP-handboek opstellen nadat de nulmeting heeft plaatsgevonden.

De consultant verricht een HACCP-nulmeting in de keuken, afdelingskeuken, woonvorm of restaurant. Alle aspecten van voedselveiligheid komen hierbij aan bod. De nulmeting geeft een duidelijk beeld van de bestaande situatie. Tevens laat de nulmeting zien of de werkwijze en de bouwtechnische inrichting op alle punten voldoet aan de randvoorwaarden en aan de eisen die omschreven staan in de voor u geldende hygiënecode. Een uitgebreide HACCP-rapportage wordt binnen 3 weken naar u opgestuurd.

De organisatie/onderneming wordt gemiddeld twee keer per jaar geaudit op de richtlijnen die staan omschreven in de hygiënecode. Na afloop van de HACCP-audit vindt er een nabespreking plaats. De punten van aandacht worden direct besproken. Een verslaglegging van de bevindingen wordt binnen drie weken opgestuurd. Het advies en de begeleiding zijn daarbij altijd praktijkgericht. Wanneer uw keuken een voldoende heeft behaald ontvangt u van ons een certificaat. Dit certificaat is ingelijst zodat u aan derden kunt laten zien dat uw organisatie/onderneming werkt volgens de geldende hygiënecode.

Hygiëne-inventarisaties kunnen ook worden uitgevoerd in onder andere verpleegafdelingen en operatiekamers.