Microbiologisch onderzoek

Verspreiding van micro-organismen kan op verschillende manieren plaatsvinden, o.a. via lucht, water, en het nuttigen van voedsel. Tijdens een microbiologisch onderzoek controleren we op de aanwezigheid van micro-organismen, hierbij maken wij gebruik van diverse vormen van monsterafname. Door middel van microbiologisch onderzoek kunnen wij nagaan of uw zorg voor hygiëne en infectiepreventie voldoende gewaarborgd is.

Voor het microbiologisch onderzoek kunnen wij monsters nemen van:

  • Oppervlakten zoals werktafels en keukenapparatuur (oppervlakte kweek).
  • Lucht bij aanwezigheid van een luchtbehandelingsysteem (luchtbemonstering).
  • Voedingsmiddelen (voedingsmonster).
  • Drinkwater en water van bijvoorbeeld zwembaden en sauna’s (Legionella)
  • Producten verpakt onder beschermende atmosfeer om de houdbaarheid te verlengen (zuurstofrestwaarde).

 

Microbiologisch onderzoek is een van de vaste onderdelen van de audits die HCN verzorgt. Het verwerken van de afgenomen monsters wordt uitbesteed aan een laboratorium dat geaccrediteerd is volgens ISO 17025. De microbiologische onderzoeken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen die staan omschreven in de Europese verordening (EG) Nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen. De uitslagen van de onderzoeken krijgt u opgestuurd middels een analyserapport.