Nazorg

Na afronding van de opdracht kunt u altijd terugvallen op de vaste consultant van HCN. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een veranderde praktijksituatie.

Nazorg is altijd nodig na de implementatie van het HACCP-handboek. Wanneer dit handboek circa drie maanden operationeel is wordt een eerste HACCP-audit uitgevoerd. Deze HACCP-audit geeft de organisatie inzicht in de resultaten van de werkzaamheden. Eventuele knelpunten komen tijdens deze HACCP-audit direct aan het licht. Op verzoek kan als extra controle tussentijds een hygiënecheck met microbiologisch onderzoek worden uitgevoerd.

In de praktijk blijkt dat medewerkers na verloop van tijd de neiging hebben terug te vallen in oude gewoontes. Nazorg in de vorm van bijscholing of een opfriscursus zorgt ervoor dat een eenmaal behaald kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. Ook kan er door bijvoorbeeld wisseling van personeel behoefte zijn aan aanvullende instructies. De medewerkers blijven door bijscholing of een opfriscursus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de branchegerichte hygiënecodes.

Heeft u vragen? U kunt ons onder kantoortijden altijd telefonisch bereiken. Een team van deskundigen staat u met raad en daad bij.