Rapportage

Hen deskundig advies is alleen nuttig als dit op de juiste manier in de praktijk kan worden toegepast.

Binnen drie weken na uitvoering van een HACCP-nulmeting, HACCP-audit of hygiëne-inventarisatie sturen wij u een overzichtelijke en praktijkgerichte rapportage. In deze rappor- tage doen wij verslag van alle bevindingen en bijbehorende adviezen.

Tijdens een HACCP-audit worden de werkwijze, de persoonlijke hygiëne en de gemeten temperaturen door middel van een scoringslijst beoordeeld. Microbiologisch onderzoek is ook een van de vaste onderdelen van de audits. De eindscore van de verschillende onderdelen geeft een duidelijke indicatie van het kwaliteitsniveau op dat moment. De consultant zal samen met u een plan van aanpak opstellen om de punten van aandacht te verbeteren.

De rapportages zijn zo opgesteld dat u bij een volgende HACCP-audit eenvoudig een vergelijking kan maken met de voorgaande audit. Vorderingen zijn direct zichtbaar en bij eventueel kwaliteitsverlies zijn de punten van aandacht direct te traceren. In overleg met u is het mogelijk om een managementsamenvatting op te stellen.