Training

De meeste risico’s bij de zorg voor hygiëne en infectiepreventie ontstaan vaak door onwetendheid. De mogelijke gevaren en risico’s zijn niet altijd zichtbaar of bekend. Tijdens een training of voorlichting maken wij uw medewerkers bekend met de risico’s en mogelijke (voorzorgs)maatregelen.

Hygiëne Consult Nederland heeft een ruime ervaring opgebouwd in het geven van trainingen en voorlichting in company. Trainingen en voorlichting worden op maat verzorgd. Tijdens onze trainingen worden de werkinstructies besproken. Uw medewerkers leren hoe ze de nieuwe kennis stap voor stap in de praktijk kunnen toepassen.

Door uw medewerkers tijdens een training of voorlichtingsbijeenkomst de juiste kennis aan te bieden, kunnen zij gemotiveerd veranderingen doorvoeren in de praktijk. Tijdens de trainingen wordt gewerkt met overzichtelijk gedocumenteerd lesmateriaal, ondersteund door beeldmateriaal uit de praktijk. Bij goed gevolg ontvangt de cursist na afloop een certificaat van deelname.

Rond het thema HACCP geeft HCN trainingen aan bijvoorbeeld medewerkers van grootkeukens, restaurants, woonvormen en afdelingen. In de medische sector worden trainingen verzorgd voor verzorgend en verpleegkundig personeel, medewerkers van de operatiekamer en schoonmaak personeel.