Audit infectiepreventie

Wat is de kwaliteit van de uitvoering van zorgtechnische procedures? Hoe actueel zijn uw procedures, voldoet de persoonlijke- en hand hygiëne van uw medewerkers en artsen? Hoe is uw steriele opslag ingericht? Wordt de schoonmaak naar behoren uitgevoerd? Vragen die beantwoord worden tijdens het uitvoeren van een infectiepreventie audit.

Zelfstandig Behandel Centrum

Tijdens een audit/nulmeting worden een aantal behandelingen en de inrichting van uw kliniek aan de hand van een uitgebreide checklist beoordeeld. Beoordeel uw procedures, houd interviews onder personeel en kijk naar persoonlijke hygiëne. Het herhalen van de nulmeting door een jaarlijkse audit is aan te bevelen om te bezien of progressie is gemaakt. Wilt u in aanmerking komen voor het ZKN certificaat, is het laten uitvoeren van een infectiepreventie audit zelfs een jaarlijkse verplichting.

Zorginstellingen (o.a.verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatiecentra, GGZ-instellingen)

Tijdens de infectiepreventie audit is er aandacht voor drie verschillende pijlers:

  • de bouwkundige voorzieningen, aanwezige apparatuur en meubilair. De inrichting draagt bij aan de mogelijkheid van hygiënisch werken en van schoonmaak of desinfectie.
  • de aanwezige protocollen. De werkwijze dient vastgelegd en bekend te zijn zodat een ieder op dezelfde wijze de diverse werkzaamheden uitvoert
  • de gevolgde werkwijze en handelingen. Medewerkers worden soms letterlijk op de vingers gekeken of geïnterviewd om na te gaan hoe de handelingen uitgevoerd worden.

Een infectiepreventieaudit biedt een prima uitgangspunt voor een verbetertraject. De diverse benodigde verbeteringen maken deel uit van het verslag, zodat het management een prioriteitenlijst kan opstellen. De huidige stand van zaken in de instelling wordt bekeken, de gegevens worden geanalyseerd en verwoord in een uitgebreid verslag met verbeterpunten.

Uitgangspunten van de analyse zowel bij Zelfstandige Behandel Centra en andere zorginstellingen zijn diverse landelijke standaarden, zoals de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie, bepalingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en landelijke en Europese wetgeving, zoals Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit, de Bestrijdingsmiddelenwet, de Arbo-wetgeving, het Drinkwaterbesluit en de Warenwet.