Consultancy

Hygiëne Consult Nederland geeft u adviezen die passen binnen de richtlijnen van de overheid en andere wet- en regelgeving.
Richtlijnen van de overheid op het gebied van infectiepreventie zijn onder andere:

 • WIP-richtlijnen
 • LCHV/ LCI richtlijnen
 • ZKN-richtlijnen

Enkele voorbeelden van taken die wij voor organisaties/ondernemingen uitvoeren zijn:

 • Uitvoeren van een nulmeting, deze kan gebruikt worden als uitgangspunt voor een goed werkend Infectiepreventiebeleid.
 • Beoordeling van door de opdrachtgever zelf opgestelde infectiepreventie protocollen.
 • Opstellen/ aanpassen van Infectiepreventie protocollen.
 • Begeleiding bij implementatie en verdere praktische uitvoering van de infectiepreventie protocollen.
 • Aanvullende ondersteuning door Infectiepreventie trainingen in company.
 • Afnemen en uitvoeren van audits waarbij de uitvoering van de protocollen wordt beoordeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door HCN ontwikkelde checklist.
 • Outbreakmanagement.
 • Begeleiden of opzetten van een Infectie preventie commissie.
 • Beoordelen van het schoonmaakwerkplan.
 • Het opleiden en begeleiden van Hygiëne Contact Personen.
 • Begeleiden van een ZKN-certificering voor de Zelfstandige Klinieken op het gebied van infectiepreventie.

Als opdrachtgever van HCN beschikt u steeds over een vaste consultant. Deze is goed bekend met uw locatie(s), werknemers en werkomstandigheden. Bij problemen bent u daardoor altijd verzekerd van een advies op maat.