Outbreakmanagement

Steeds meer gezondheidszorginstellingen krijgen in toenemende mate te maken met de verspreiding van (resistente) micro-organismen. In een dergelijke situatie is het belangrijk om aan bronopsporing te doen en informatie te geven over de besmettingsrisico’s en preventieve maatregelen. Hygiëne Consult Nederland heeft ruime ervaring in het ondersteunen van zorginstellingen hierin en kan ondersteunen door middel van het bijwonen van vergaderingen van het outbreakteam, het overzichtelijk maken van de kweekuitslagen, het instrueren van verzorgenden en schoonmaakmedewerkers en de interne en externe communicatie tijdens de outbreak.