Protocollering

Protocollen zijn de basis van een goed infectiepreventiebeleid. Doordat wij de regel- en wetgeving op het gebied van infectiepreventie op de voet volgen kunnen wij zorgdragen voor een up tot date protocollen bestand. Wij hebben veel ervaring in het omzetten en aanvullen van WIP-, LCHV- en Vilans-protocollen tot praktische werkinstructies geschreven op de eigen instelling/organisatie. Ook de ontwikkeling van bijvoorbeeld een luchtbeheersplan behoort tot de mogelijkheden.