Training

Een belangrijk aspect van infectiepreventie is de bewustwording en deskundigheidsbevordering bij alle medewerkers. HCN is in staat voorlichting te geven over het gehele scala van onderwerpen binnen de infectiepreventie. Dit kan in de vorm van klinische lessen over specifieke onderwerpen, maar ook door het verzorgen van complete trainingsprogramma’s (Hygiëne contactpersonen/ Hygiënespecialisten) of het ondersteunen hierbij van opleidingsinstituten.

Iedere training en voorlichting wordt toegespitst op uw specifieke vraag en situatie. Bij training en voorlichting maken wij gebruik van PowerPoint presentaties, beeld- en praktijkmateriaal. De trainingen zijn uiterst geschikt als ondersteuning bij implementatie van eigen protocollen of landelijke richtlijnen en wetgeving.

Hygiëne Consult Nederland kan doordat zij is aangesloten bij het CRKBO alle trainingen BTW-vrij aanbieden.