Vervanging deskundige infectiepreventie

Tijdelijke vervanging waarnemen van een afwezige Deskundige Infectie Preventie of tijdelijke opvulling van een vacature. De in te zetten Deskundige Infectie Preventie staat altijd ingeschreven in het kwaliteitsregister van de VHIG. Zij of hij is onder andere inzetbaar voor projecten, deelname aan vergaderingen, het geven van trainingen ed.