ZKN-begeleiding

Brancheorganisatie ZKN

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de organisatie, voor alle particuliere initiatieven in Nederland. ZKN vertegenwoordigt op dit moment al 100 zelfstandige privéklinieken. Het betreft de volgende specialismen: oogheelkunde, kaakchirurgie, dermatologie, plastische chirurgie/cosmetische behandelingen, flebologie, KNO, gynaecologie, pijnbestrijding, neurologie, orthopedie, multiple sclerose en cardiologie. ZKN erkent uitsluitend klinieken als leden die een hoog kwaliteitsniveau hebben. Daartoe wordt iedere kliniek die tot ZKN wil toetreden, door een auditor van het onafhankelijk certificeringsinstituut KIWA getoetst aan strenge normen. Eens per jaar vindt op basis van die normen, hertoetsing plaats van iedere aangesloten kliniek. Op deze wijze kan ZKN garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft. Het doel is om patiënten en cliënten van klinieken die zijn aangesloten bij ZKN, de zekerheid te verschaffen dat zij bij deze klinieken in goede handen zijn. Garanderen van transparante hoogwaardige kwaliteit van zowel het medisch handelen als de organisatie van een zelfstandige kliniek is het doel van ZKN. Om dit doel te bereiken heeft ZKN gekozen voor een onafhankelijke professionele certificeringinstelling; KIWA. ZKN stelt zich ten doel om uitsluitend door KIWA gecertificeerde klinieken als lid te hebben.

Jaarlijks wordt iedere aangesloten kliniek opnieuw getoetst aan de normen van het ZKN-keurmerk, zodat ZKN kan garanderen dat de kwaliteit van zijn leden hoog is en blijft.

Hygiëne Consult Nederland heeft ruime ervaring in het begeleiden van Zelfstandige Behandel Centra op het gebied van infectiepreventie naar een ZKN certificaat. Vraag naar de referentielijst!