Certificeringen

Hieronder meer informatie over onze certificeringen:

ISO 9001

Hygiëne Consult Nederland beschikt over een 9001 certificaat. Het ISO-certificaat geeft onze relaties de zekerheid dat HCN levert volgens overeengekomen eisen.

Wat is een ISO 9001 Certificaat?
ISO 9001 certificering is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. De norm geeft de eisen weer om processen, die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid, te borgen en te verbeteren.

Lidmaatschap VHIG

Hygiëne Consult Nederland is lid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Wat betekent het lidmaatschap van de VHIG?
De VHIG streeft kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening van haar leden na. De VHIG voert dit na, op basis van vastgestelde criteria betreffende kennis- en vaardigheidsniveau.Voor het garanderen van de registratiewaarde wordt door de VHIG eens per vijf jaar een herregistratie uitgevoerd. Lid blijven kan uitsluitend wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Lidmaatschap NVZ

De Deskundigen Infectie Preventie van Hygiëne Consult Nederland zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) om zorg te kunnen aanbieden.

Wat betekent het lidmaatschap van NVZ?
De NVZ behartigt op collectief niveau de zorginhoudelijke, sociale en economische belangen. De vereniging schept kaders waardoor zorginstellingen alert en flexibel kunnen inspelen op de veranderingen in de vraag naar zorg. Hiervoor creëert de NVZ passende voorwaarden op brancheniveau door onder andere het ontwikkelen van beleid, lobby in Den Haag, het uiteenzetten van standpunten via de media en samenwerking met relevante veldpartijen.

Door het lidmaatschap van de NVZ zorgt Hygiëne Consult Nederland ervoor altijd op de hoogte te zijn van zorginhoudelijke ontwikkelingen en wijzigingen in o.a. regelgeving, waardoor de dienstverlening van de Deskundigen Infectie Preventie voldoen aan de actuele vraag en regels.

Partner MVO

Hygiëne Consult Nederland is partner van MVO Nederland.

Waarom partner van MVO Nederland?
MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Binnen het netwerk van MVO Nederland werkt HCN met circa 1000 ondernemersorganisaties, bedrijven en NGO’s samen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO Nederland helpt ondernemers om concreet met MVO aan de slag te gaan.

Registratie CRKBO

Hygiëne Consult Nederland is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Wat betekent de CRKBO registratie?
Voor inschrijving in het register CRKBO is de kwaliteitsaudit door HCN positief afgerond en daarnaast heeft de belastingdienst bepaald dat er bij HCN sprake is van het aanbieden van beroepsopleidingen. Hygiëne Consult Nederland BV voldoet daarmee aan de eisen en heeft een BTW-vrijstelling voor beroepsonderwijs.