Lidmaatschap VHIG

Hygiëne Consult Nederland is lid van de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Wat betekent het lidmaatschap van de VHIG?
De VHIG streeft kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening van haar leden na. De VHIG voert dit na, op basis van vastgestelde criteria betreffende kennis- en vaardigheidsniveau.Voor het garanderen van de registratiewaarde wordt door de VHIG eens per vijf jaar een herregistratie uitgevoerd. Lid blijven kan uitsluitend wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.